Khung phía đuôi máy bay 18 P013

mã sản phẩm: PGXP20056

mã sản xuất: 02-002-04879

trọng lượng: 0.06

kích thước: 19.5*6*2.5

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Bao bọc phía đuôi máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.