giới thiệu P - Global check PG 30

Cập nhật lúc 09:40:45 ngày 14-12-2019

Video giới thiệu thiết kế của bản PG30, tiêu chuẩn bảo vệ IP67