Video giới thiệu thiết kế của bản PG30

04-04-2022

Giới thiệu Globalcheck PG 30 | Máy bay nông nghiệp Globalcheck - Video giới thiệu thiết kế của bản PG30, tiêu chuẩn bảo vệ IP67

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video