Gía đỡ phía trước của chân phải XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20094

mã sản xuất: 02-002-05242

trọng lượng: 0.023g

kích thước: 5.5*3*1.5cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Đỡ chân phải trước

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.