Giá đỡ nắp phía trên máy bay PC2020

Mã sản phẩm: PGXP20103

mã sản xuất: 02-001-03973

trọng lượng: 0.067g

kích thước: 25*10*10cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Đỡ phần nắp trên máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.