Giá đỡ hệ thống dây của XP2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.