Gía đỡ bên dưới của động cơ XP 2020

Mã sản phẩm: PGXP20110

mã sản xuất: 14-003-00013

trọng lượng: 0.053g

kích thước: 10*7*3cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Nâng đỡ toàn bộ động cơ máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.