Gía cố định đầu cắm của các dây truyền tín hiệu

mã sản phẩm : PGXP20035

mã sản xuất: 02-001-03162

trọng lượng: 0.013g

kích thước: 8.5*3.5*1.5cm

vật liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Cố định đầu cắm của các dây truyền tín hiệu

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.