Động cơ A20 gồm dây ngắn của XP 2020

Mã sản phẩm: PGXP20058

Mã sản xuất: 02-005-00139

Trọng lượng: 1.1kg

Kích thước: 9Φ488CM

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite và dây cáp

Công dụng: Tạo động lực quay cho cánh

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.