Điều khiển từ xa ACB1 của PG30s

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.