Đĩa quay li tâm (trong vòi phun li tâm)

mã sản phẩm: PGXP20132

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.