Dây kết nối vòi phun với đèn đường bay (dây dài)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.