Dây cấp điện cho bảng mạch máy bơm

Mã sản phẩm: PGXP20108

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.