Dây cắm chống nước 04T-JWPF-VSLE-S

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.