Dây cắm chống nước 04T-JWPF-VSLE-S

mã sản phẩm: PGXP20039

mã sản xuất: 02-001-02558

trọng lượng: 0.004g

kích thước: 9cm

chất liệu: Nhựa

công dụng: Chống nước tràn vào bảng mạch bên trong

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.