Đầu cắm chống nước ở đầu não TYPEC -C

Mã sản phẩm: PGXP20109

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.