Nông dân với máy bay nông nghiệp P-Globalcheck

Cập nhật lúc 09:29:41 ngày 17-11-2021

Cuộc sống nông dân tươi đẹp hơn với máy bay không người lái nông nghiệp P-GLOBALCHECK

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video