CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA

27-12-2022

Công ty Cổ phần Đại Thành vinh dự tham gia Hội Thảo Chuyên đề 9: CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 dưới sự chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương, phối hợp chuyên môn bởi các bộ, ngành liên quan tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những doanh nghiệp có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và có kinh nghiệm chuyển đổi số trong nông nghiệp từ năm 2016. Công ty cổ phần Đại Thành muốn mang đến bà con nông dân sản phẩm thật sự chất lượng; cũng như chia sẻ “bí quyết” canh tác với công nghệ nông nghiệp đổi mới đến bà con. Để bà con tiếp cận được hướng canh tác tự động hóa; tối ưu nguồn lao động và tạo năng suất vượt trội.