Cánh thuận ( M2,4) của máy XP2020

Mã sản phẩm: PGXP20119

mã sản xuất: 02-006-00097

trọng lượng: 0.36g

kích thước: 51*10cm

chất liệu: Composite

công dụng: Tạo lực nâng cho máy bay bay lên

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.