Bộ phận tăng cường chịu lực của cánh tay carbon XP

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.