Bộ phận ống phun 5 đầu cho 2019/2020

mã sản phẩm: PGXP20017

mã sản xuất: 14-003-00024

trọng lượng: 0.028g

kích thước: 19*5*1.5cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Conmposite

công dụng: Phân thuốc vào các máy bơm

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.