Bảng trung tâm hệ thống radar XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20012

mã sản xuất: 05-002-00762

trọng lượng: 0.048g

kích thước:9.5*3*2.2cm

chất liệu: bảng mạch

công dụng: Điểu khiển hoạt động của Rada

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.